Ook julle wat vroeër verreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het Hy nou versoen”.

Hier word die leser daaraan herinner dat hy, natuurlik, soos hy gebore is, in ‘n staat van vreemdelingskap en vyandigheid tot God verkeer het. As jy een van die natuurlike mense op straat ontmoet, sal hy nie veel anders lyk as ‘n Christen nie. Hy sal jou waarskynlik vriendelik groet en baie van jou belangstellings met jou deel. Jy sal heel gemaklik met so iemand vriende kan wees. Maar mag jy dit doen? Om vriendelik met iemand te wees is een ding. Dit moet ons almal teenoor vreemdelinge doen. Maar om ‘n vriend van hom te word is ‘n ander storie. Begin ‘n bietjie met hom praat oor geloofsake en oor Jesus Christus. Gou sal jy uitvind dat daar in sy gemoed ‘n keerwal teen die Naam van Jesus Christus opgebou is. Van buite kan hy heel aanvaarbaar en beskaafd voorkom, maar in sy verstand, sy gemoed, die beheersentrum van sy lewe, is daar iets waarmee jy as Christen nooit vriende kan maak nie.

‘n Engelse vertaling stel dit baie duideliker: “Enemies in mindset”. In Afrikaans staan daar net “vyandig gesind” Die plek waar hierdie vervreemding en vyandigheid in die mens bestaan word duidelik in die vers beklemtoon. In die Grieks staan hier tê dianoia , “in die verstand”. Dit is veral waar van die soort mense van wie ons dikwels so maklik sê dat hulle “onredbaar” is. Hulle luister na geen rede nie en het vir alles ‘n beter verklaring wat met Christus en die geloof niks te make het nie. Sulke mense sou nie gered kon word as dit nie vir die vrede en die versoening van Christus was nie. Dit is tog so belangrik dat ons sal weet wat die setel van die probleem van ‘n ongeredde mens is – sy verstand (Rom. 12:2, 2 Kor. 11:3; Ef. 4:23; 2 Tim. 3:8; Titus 3:3). Dit is ook waarom die Griekse woord vir bekering metanoia is, dit is ‘n verandering in jou verstand. Ek en jy kan nie iemand se verstand en sy denksisteem verander nie. Slegs die krag van die evangelie van Christus, gedra deur die Heilige Gees, kan so ‘n mens aanraak en verander. Bid vir hom en vertel hom dan van die vrede en versoening in Christus wat deur sy liggaam aan die kruis bewerkstellig is.

Daar is ‘n groot oorlog besig om daarbuite te woed. Dit is ‘n oorlog om beheer oor die verstand van mense. En ongelukkig moet ons sê die speelveld in hierdie oorlog is nie gelyk nie. Satan het massiewe kragte en middele tot sy beskikking om die denke van mense te beheer. Sekulêre humanisme is die heel grootste godsdiens vandag. Die mens en sy vermoëns word aanbid – selfs tot ook binne in die kerke. Sekulêre humanisme is ‘n godsdiens wat nie eintlik ‘n naam of ‘n kerk of ‘n tempel het nie. Jy weet nie waar hy is nie en tog is hy orals en word deur ‘n massiewe hoeveelheid kragtige en invloedryke instansies verkondig. Nie een van hierdie leerskole leer die mens om Jesus Christus die eerste plek in jou lewe te gee nie. Ef. 6 roep ons op om die helm van geloof op ons kop te sit. Hierdie beeld is baie betekenisvol. Ons het hierdie helm nodig om ons verstand teen vandag se godsdiens van sekurêre humanisme te beskerm. Ja, selfs ons wat reeds gered en versoen is, moet onsself beskerm teen hierdie bose aanvegting van die duiwel.

Die ongeredde mens se vyandskap kom navore in sy bose werke. Ons dink dikwels aan bose werke as moord, diefstal, roof, bedrog, verkragting ens. Let egter op dat die werke van die mens wat ‘n vyand van Christus is, in elk geval boos is. Al sou hy dalk vroom en regverdig voorkom, lewe Hy ‘n lewe wat die belangrikste persoon in die ganse skepping misken. Hy lewe dus ‘n leuen, kan God nooit behaag nie en sy werke is boos. “Goeie werke” is buite bereik van ‘n ongeredde mens. Dit is dan ook waarom ons in die fundamentele Christendom nog altyd daarop staan dat geen mens deur goeie werke gered kan word nie. Waarom nie? Want die sondaarmens kan met die beste bedoeling in die wêreld nie goeie werke doen nie. Hy kom net een ding kort, die versoening en vrede van Jesus Christus. Mag die Here jou en my aanspoor om in hierdie oorlog met nuwe ywer ‘n draer van die boodskap van versoening te wees.

Identifiseer en bestraf die werke van die bose en verkondig versoening deur Jesus Christus as enigste reddingsboei. 


|Kolossense| |Kolossense II| |Terug na BybelGlo.com| |Kol. 1:1-14| |Kol. 1:1| |Kol. 1:2| |Kol. 1:3| |Kol. 1:4| |Kol. 1:5| |Kol. 1:6| |Kol. 1:7,8| |Kol. 1:9| |Kol. 1:10| |Kol. 1:11| |Kol. 1:12| |Kol. 1:13| |Kol. 1:14| |Kol. 1:15-23| |Kol. 1:15| |Kol. 1:16| |Kol. 1:17| |Kol. 1:18| |Kol. 1:19| |Kol. 1:20| |Kol. 1:21| |Kol. 1:22| |Kol. 1:23| |Kol. 1:24-2:3| |Kol. 1:24| |Kol. 1:25| |Kol. 1:26| |Kol. 1:27| |Kol. 1:27(b)| |Kol. 1:28| |Kol. 1:29| |Kol. 2:1| |Kol. 2:2| |Kol. 2:3|