Sommer reg aan die begin in hoofstuk een kry ons die drie onmisbare werklikhede waaruit egte Christenskap en geestelikheid bestaan: Geloof, hoop en liefde. Daarna word geestelike wysheid en insig in die Bybel beklemtoon (9). In vers 12 en 13 kry ons die groot waarheid dat dit God is wat ons in Christus bekwaam gemaak het vir ons erfdeel in die lig. Vervolgens word die groot evangeliese waarhede van Verlossing, Vergifnis Versoening en Vrede met God behandel (14-20). Daarna kom daardie kragtige tekening van Jesus Christus, die Beeld van God, die Hoof van die liggaam wat sy gemeente is, Hy is voor alle dinge, Hy is die Eersgeborene uit die dode en in Hom is die ganse volheid van God (15-19). Hoeveel Christene verstaan werklik wat Kol. 1:22 sĂȘ: In Christus se offer aan die kruis is ons heilig, sonder gebrek en onberispelik in Hom. Daarna kom die onmisbare sleutel tot die Bybel: God se Woord vir vandag is die verborgenheid, dit is 'n nuwe waarheid wat nooit voorheen geken is nie (25-27). Paulus se hooftaak is om hierdie verborgenheid te verkondig en om sodoende elke mens volmaak in Christus voor te stel (28,29).


 


|Kolossense| |Kolossense II| |Terug na BybelGlo.com| |Kol. 1:1-14| |Kol. 1:1| |Kol. 1:2| |Kol. 1:3| |Kol. 1:4| |Kol. 1:5| |Kol. 1:6| |Kol. 1:7,8| |Kol. 1:9| |Kol. 1:10| |Kol. 1:11| |Kol. 1:12| |Kol. 1:13| |Kol. 1:14| |Kol. 1:15-23| |Kol. 1:15| |Kol. 1:16| |Kol. 1:17| |Kol. 1:18| |Kol. 1:19| |Kol. 1:20| |Kol. 1:21| |Kol. 1:22| |Kol. 1:23| |Kol. 1:24-2:3| |Kol. 1:24| |Kol. 1:25| |Kol. 1:26| |Kol. 1:27| |Kol. 1:27(b)| |Kol. 1:28| |Kol. 1:29| |Kol. 2:1| |Kol. 2:2| |Kol. 2:3|