Brief aan die Kolossense

Verklaar - Verdedig - Verwerk

Kolossense val baie mooi uiteen in drie dele. Die eerste hoofstuk verklaar ons geloof. In hierdie een kort hoofsuk kry ons 'n pragtige en kernagtige samevatting van wat ons glo. Die kern van die alles is Jesus Christus en se hemelse posisie as Hoof van die liggaam van Christus.

Die tweede hoofstuk leer ons hoe om die evangelie waarin ons glo, te verdedig. Daar is geweldig baie aanslae teen die waarheid van die Bybel en wat 'n groot inspirasie is dit nie om te sien dat die Bybel self dit reeds geweet het. Uit hierdie wonderlike hoofstuk van Kolossense kry ons dus die bevestiging van die Heilige Gees van hoe ons te werk moet gaan om die waarheid van die evangelie en van Jesus Christus, ons Here, te verdedig. Dit plaas ons voete op die stewige rots en bring vir ons die bevestiging dat ons op die regte pad is om valse leringe sterk te veroordeel. Dit bevestig ook verder aan ons hoe dat ons presies oor die evangelie moet dink.

Dan kom ons in die laaste belangrike deel van Kolossense by die verwerking van die evangelie. Hier moet ons al die belangrike leringe wat ons in hoofstuk een en twee opgedoen het, in die praktyk gaan uitwerk en leer hoe 'n Christen in die werklike lewe optree, in ooreenstemming met die evangelie wat ons glo.
Kol. 1:1-14 - Geloof, Hoop en Liefde

Inleiding

Kol. 1:1 - Ek is wat God van my gemaak het

Kol. 1:2 - Genade en vrede

Kol. 1:3 - Danksegging en gebed

Kol. 1:4 - Geloof en liefde

Kol. 1:5 - Leer die waarheid van die Christelike hoop

Kol. 1:6 - Die evangelie en die waarheid

Kol. 1:7,8 - Getroue diensknegte

Kol. 1:9 - Geestelike insig

Kol. 1:10 - Geestelike groei

Kol. 1:11 - Geestelike krag.

Kol. 1:12 - Om God met blydskap te dank

Kol. 1:13 - Sê dankie want jy is deel van God se koninkryk

Kol. 1:14 - Verlos uit slawerny

Kol. 1:15-23 - Die wondere van die Hemelse Christus

Kol. 1:15 - 23 - Inleiding

Kol. 1:15 - God se Beeld en sy Eersgeborene

Kol. 1:16 - Deur Hom en tot Hom

Kol. 1:17 - Die samebindende Krag van die skepping

Kol. 1:18 - Die Liggaam van Christus

Kol. 1:19 - Al die volheid van God

Kol. 1:20 - Versoen met God

Kol. 1:21 - Versoening: Die enigste hoop

Kol. 1:22 - Versoening: Die daad en die gevolg

Kol. 1:23 - Bome en vrugte

Kol. 1:24-2:3 - Ken jy al die Bybel se nuwe begin?

Kol. 1:24-2:3 - Ken jy al die Bybel se nuwe begin?

Kol. 1:24 - Christus se lyding met jou naam daarop

Kol. 1:25 - Vandag se evangelie vervul die Woord van God

Kol. 1:26 - Die Woord van God

Kol. 1:27 - God wou 'n nuwe boodskap bekendmaak

Kol. 1:27(b) - Christus in julle

Kol. 1:28 - Ek vertel dit vir ander

Kol. 1:29 - Stry die goeie stryd

Kol. 2:1 - Ek wil hê dat julle moet weet

Kol. 2:2 - Aansporing, sekerheid en kennis

Kol. 2:3 - Die skatte van wysheid en kennis

In verband met die Kolossense Bybelstudies

Is eers gepubliseer op die Lighuis Afrikaanse Bybel-gespreksforum
Hierdie forum is oop vir Christene van verskillende agtergronde binne die hoofstroom protestantse leer en is deel van 'n heelwat groter internasionale Engelse Christen-gespreksforum.

 


|Kolossense| |Kolossense II| |Terug na BybelGlo.com| |Kol. 1:1-14| |Kol. 1:1| |Kol. 1:2| |Kol. 1:3| |Kol. 1:4| |Kol. 1:5| |Kol. 1:6| |Kol. 1:7,8| |Kol. 1:9| |Kol. 1:10| |Kol. 1:11| |Kol. 1:12| |Kol. 1:13| |Kol. 1:14| |Kol. 1:15-23| |Kol. 1:15| |Kol. 1:16| |Kol. 1:17| |Kol. 1:18| |Kol. 1:19| |Kol. 1:20| |Kol. 1:21| |Kol. 1:22| |Kol. 1:23| |Kol. 1:24-2:3| |Kol. 1:24| |Kol. 1:25| |Kol. 1:26| |Kol. 1:27| |Kol. 1:27(b)| |Kol. 1:28| |Kol. 1:29| |Kol. 2:1| |Kol. 2:2| |Kol. 2:3|